Η εταιρία

Είστε εδώΗ comitech ιδρύθηκε το 2002 στα Ιωάννινα από μια ομάδα ατόμων με εμπειρία και ευρεία δράση στο χώρο της πληροφορικής ως ομόρρυθμη εταιρία. Από τότε εμφάνισε μια συνεχώς ανοδική πορεία και τον Ιούλιο του 2007 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία, έχοντας καθιερωθεί στην παροχή υπηρεσιών, εφαρμογών και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών στον χώρο της Ηπείρου και πέραν αυτού.

Τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι:

  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης σε ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) σχετικά με την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύσεις (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΕΟΜΜΕΧ, ΓΓΕΤ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, FP7, INTERREG, ΓΓΕΤ)
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών (δικτυακοί τόποι, ηλεκτρονικά καταστήματα, διαδικτυακές και φωνητικές πύλες)
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (ηλεκτρονικές εκδόσεις, εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου, ανάπτυξη εφαρμογών κατά παραγγελία) και υπηρεσιών ψηφιοποίησης
  • Οι υπηρεσίες προώθησης και προβολής μέσω καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών 

Η comitech, από το 2007 έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό που ανέρχονται σε περίπου 130.000 ευρώ. Επιπλέον, από το 2008, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 για υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης εφαρμογών πληροφορικής καθώς και την παροχή συμβουλευτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών.