ΠιστοποιήσειςΌπως είπε ο πρόσφατα αποθανών, οραματιστής, Steve Jobs

"Όταν είσαι ξυλουργός και φτιάχνεις μια όμορφη συρταριέρα, δεν θα βάλεις ένα κόντρα πλακέ στην πλάτη της, ακόμη και εάν ξέρεις ότι θα ακουμπήσει στον τοίχο και δεν θα φαίνεται.Εσύ θα το ξέρεις, ότι είναι εκεί, και για αυτό θα βάλεις και στην πλάτη ένα όμορφο ξύλο. Για να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, θα πρέπει η αισθητική και η ποιότητα να ακολουθούν τη δουλειά σου από την αρχή ως το τέλος".

Η διαχείριση ποιότητας τόσο σε προϊόντα όσο και σε παρεχόμενες υπηρεσίες, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η comitech δίνει, αποδεδειγμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση της ποιότητας, καθώς στοχεύει στη ανάπτυξη παραδοτέων υψηλής ποιότητας, μέσα από ελεγχόμενους μηχανισμούς που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Παραμένουμε πιστοί στη πεποίθηση μας ότι η ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί το κύριο κριτήριο στον επαγγελματικό μας βίο και το αποδεικνύουμε μέσω των πιστοποιητικών που κατέχουμε και ανανεώνουμε συνεχώς.

Η comitech είναι πιστοποιημένη από 28/5/2008 ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση εφαρμογών και εμπορία προϊόντων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, η comitech είναι πιστοποιημένη από 7/10/2011 ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 ως Διαφημιστική Εταιρεία, Εταιρεία Προγραμματισμού Μέσων & Αγοράς Χώρου & Χρόνου, Προώθησης Πωλήσεων & Άμεσου Μάρκετινγκ, Δημιουργία Διακριτού Σήματος.

Τέλος, στην comitech υπάρχει στέλεχος με: 

  • πιστοποιήση Google Analytics Individual Qualification (IQ)  που αφορά την χρήση του Google Analytics ως εργαλείο για τη σύνταξη διαφημίσεων καλύτερης στόχευσης, την ενίσχυση του Άμεσου Μάρκετινγκ και τη δημιουργία ιστοτόπων με υψηλότερη απόδοση προσέλκυσης πελατών.

Google  IQ Certification, Google Analytics

  • πιστοποιήση Google Adwords Individual Qualification (IQ)  που αφορά την χρήση του Google Adwords για τη δημιουργία και διαχείριση διαφημήσεων οι οποίες στοχεύουν νέα κοινά σε ένα ευρύ διαφημιστικό δίκτυο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το google και το youtube.