Ανάδοχοι Έργου GRETA


Νοε 13

Με τιμή ανακοινώνουμε ότι είμαστε ανάδοχοι του έργου “GRETA – Georeferenced Resources for Environment-oriented and Telecommunication-based Applications” με Αναθέτουσα Αρχή τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Διαχείριση Έργου (Project Management), Καταγραφή Τεχνολογικής Αιχμής (State of the Art Analysis), Ασύρματα Δίκτυα (WiFi), Δικτυακή Τηλεφωνία (VoIP), Δικτυακή Τηλεόραση (Interactive Web TV), Προώθηση μέσω Εγγύτητας (Proximity Marketing),  Εφαρμογές Έξυπνων Κινητών Συσκευών (Mobile Applications) και Πολυμεσικό Περιεχόμενο (Multimedia Content), είναι οι βασικές λέξεις κλειδιά (keywords) του έργου που επιλεχθήκαμε να φέρουμε εις πέρας.

Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να παραδώσουμε στο τέλος του 2013 ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα είμαστε περήφανοι.