Ανάπτυξη ΛογισμικούΗ Comitech αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εξειδικευμένες εφαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ολόκληρη τη διαδικασία της ανάπτυξης εφαρμογών, όπως τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών, το σχεδιασμό του συστήματος, την υλοποίηση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την εκπαίδευση χρηστών. Συμπληρωματικά, η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης και συνεχούς υποστήριξης μετά την παράδοση των συστημάτων και εφαρμογών.

Ενδεικτικά οι  εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας, Ιατρικές Εφαρμογές, Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Μηχανογράφησης, Φωνητικές Πύλες (voice portals), Ηλεκτρονικές Εκδόσεις (Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αναπαραγωγή πολυμεσικού υλικού σε μορφή  CD – DVD), Εφαρμογές Ενημερωτικών Οθονών (infokiosks).