Συμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΕίσαστε ιδιώτης που θέλετε να υλοποιήσετε μια επιχειρηματική ιδέα; Είσαστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης που θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω; Είσαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή Δημόσιος φορέας που προσπαθεί να βρει πόρους χρηματοδότησης; Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να αναλύσουμε τις απαιτήσεις σας, να σας υποδείξουμε ενναλακτικούς και πιο αποδοτικούς τρόπους επίτευξης των στόχων σας και εν τέλει να σας συνδράμουμε με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στο να κάνετε κάτι που φαντάζει πολύπλοκο και δύσκολο να υλοποιηθεί, απλό και πραγματικότητα.

Ιδιωτικά Επιχειρηματικά Σχέδια

H Comitech σας παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την επιχείρησή σας. Οι ευκαιρίες αυτές δεν είναι λιγοστές, πολλές φορές όμως είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Εμείς παρακολουθούμε διαρκώς όλες τις προκηρύξεις επενδυτικών, αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΓΓΕΤ, Αναπτυξιακός Νόμος), σας ενημερώνουμε και σας υποδεικνύουμε πώς να βελτιστοποιήσετε την πρότασή σας με βάση τις απαιτήσεις της κάθε προκήρυξης και τους δικούς σας επιχειρηματικούς στόχους έτσι ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες έγκρισης χρηματοδότησης. Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, υποστήριξη και διαχείριση των επιχειρηματικών σας σχεδίων σε όποιο βαθμό εσείς θέλετε.

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Το πρότυπο αποτελεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης της οργάνωσης κάθε επιχείρησης (ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας) που στόχο έχει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την ικανοποίηση των πελατών. Η Comitech αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ανάπτυξης και εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και τη συνεννόηση με τον φορέα πιστοποίησης που θα υποδείξουν οι πελάτες της.

Εθνικά - Κοινοτικά Έργα

Η comitech αναλαμβάνει την συμβούλευση - διαχείριση - υποστήριξη σε όλες τις φάσεις των Εθνικών και Κοινοτικών έργων που αφορούν φορείς του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις κ.α.). Αναλαμβάνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα το σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών, από τη συγγραφή της πρότασης (τεχνικού δελτίου, ανάλυση κόστους, προσδιορισμός σκοπιμότητας) και την κατάθεση του φακέλου έως την ολοκλήρωση και τον απολογισμό του έργου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε προσκλήσεις που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Ψηφιακή Σύγκλιση (ΚτΠ), τα Π.ΕΠ, το INTERREG, IPA Adriatica, το LEADER κ.α.

Η comitech διαθέτει καταρτισμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία τόσο στην συγγραφή και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, όσο και στην αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι:
1. Μελέτη ανάπτυξης και ζήτησης και διαχείριση έργου προώθησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Κόνιτσας
2. Μελέτη ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου
3. Μελέτη σχεδιασμού και ανάπτυξης ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης των Δήμων Ζαλόγγου και Κόνιτσας
4. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο έργο ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου της ΤΕΔΚ Νομού Ιωαννίνων
5. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια έργων INTERREG της Ν.Α. Ιωαννίνων, της Ν.Α. Λευκάδας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
6. Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης έργου στα πλαίσια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος IASIS
7. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αργυροκάστρου