Σύγκριση Facebook Ads με Google Dispay Network


Ιουλ 10

Δείτε αυτό το κατατοπιστικότατο infographic στο οποίο συγκρίνονται τα δύο μεγαλύτερα δίκτυα online διαφήμισης στον κόσμο, το Facebook και η Google. Ποιός είναι προς το παρόν ο νικητής? Μάλλον η Google, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι για να αξιοποιήσουμε τα Facebook Ads με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα.