Ψηφιοποίηση


Η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και να ψηφιοποιήσει κάθε είδους αρχείο, όπως έγγραφα, σχέδια, εφημερίδες, βιβλία, φωτογραφίες, ήχο, video, slides κλπ. Για τον σκοπό αυτό, η Comitech διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για τη γρήγορη και ποιοτική ψηφιοποίηση των δεδομένων και των αρχείων σας, προηγμένες μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αλλά και πολύχρονη πείρα. 
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ψηφιακή επεξεργασία και διόρθωση των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων, την εξαγωγή κειμένου με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού OCR, την υδατογράφησή τους όταν και όπου απαιτείται καθώς και συνοδευτικές εφαρμογές διαχείρισης και προβολής του ψηφιακού περιεχομένου
Μέχρι σήμερα η comitech έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 500.000 σελίδες εγγράφων, εφημερίδων και βιβλίων, πάνω από 30.000 φωτογραφίες και πάνω από 5.000 ώρες αρχείων ήχου και video.
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια από τα σχετικά έργα τα οποία ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία η comitech:
1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση μουσειακών συλλογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Ψηφιοποίηση έντυπου και πολυμεσικού υλικού του Πνευματικού Κέντρου ΤΣΑΚΑΛΩΦ
3. Ψηφιοποίηση υλικού του έργου Ανάδειξη των δυνατοτήτων συμβολής στην τουριστική ανάπτυξη με την αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής της Ν.Α. Ιωαννίνων
4. Συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού προϊόντος του Δήμου Κόνιτσας
5. Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτισμικού κεφαλαίου του Νομού Πρέβεζας
6. Συλλογή και ψηφιοποίηση στα πλαίσια του έργου Γιάννενα και σύγχρονη δημιουργία του Δήμου Ιωαννιτών
7. Δημιουργία ψηφιακού υλικού του έργου Κοινή αρχιτεκτονική κληρονομιά των αρχοντικών της Ηπείρου και της Νοτίου Αλβανίας
8. Ψηφιοποίηση έντυπου και πολυμεσικού υλικού του Ιδρύματος Κ. Μητσοτάκη