Δικτυακός τόπος Hotel Metropolis


Δεκ 11

Παραδόθηκε ο νέος διαδικτυακός τόπος του ξενοδοχείου Metropolis που βρίσκεται στο Κέντρο των Ιωαννίνων, βασισμένο στη τελευταία έκδοση του Content Management System (CMS) Wordpress. Επισκεφθείτε τον εδώ