Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Είστε εδώΠρόγραμμα ICT4 growth

Προκηρύχθηκε και δημοσιεύθηκε ο νέος επικαιροποιημένος οδηγός του προγράμματος ICT4 growth, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι φόρμες των υποβολών αιτημάτων ένταξης επενδυτικών σχεδίων.

Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Προκύρηξη προγράμματος ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών

Προκηρύχτηκε από το ΕΣΠΑ το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456.000.000€.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Όλες οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε Επιλέξιμη Δραστηριότητα. Οι Επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες:Υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη δράση digi-mobile για επιχειρήσεις της Αττικής στις 27/9/2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε, μετά από σχεδόν έξι (6) μήνες, την έναρξη της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής για την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της δράσης κλικάρωντας εδώ.Παράταση Δράσης ICT4GROWTH

Δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα ICT4GROWTH που δίνει σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αναμένεται η ανακοίνωση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.Οδηγός Άντλησης Χρημάτων

Το να αντλήσεις χρήματα για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής σου ιδέας μπορεί να είναι μια σχετικά απλή διαδικασία αλλά σίγουρα όχι εύκολη. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αυξήσετε τις πιθανότητες σας.

Δείτε το κατατοπιστικό infographic.Δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στον διαδικτυακό τόπο της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ict4growth.ktpae.grDigi-mobile, Αύξηση Προϋπολογισμού

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοίνωσε την τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης digi−mobile. Η συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται σε 30.150.000,00€, από 15.000.000,00€ που είχε ορισθεί αρχικά. Οι πίνακες με τις αιτήσεις συμμετοχής που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους.Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) από το ΕΣΠΑ και πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όσους σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση στους προαναφερόμενους τομείς. Θα ενισχύονται υφιστάμενες (έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (θα συσταθούν μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου).

Subscribe to RSS - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης